Μετατροπέας Νομισμάτων

 

Υπολογίστε οnline την συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ δύο νομισμάτων εύκολα και γρήγορα.

Οδηγίες χρήσης

Με το μετατροπέα νομισμάτων μπορείτε να μετατρέψετε ποσά από ένα νόμισμα σε ένα άλλο. Το εργαλείο μετατροπής νομισμάτων σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε πράξεις μετατροπής ποσών όλων των παγκόσμιων νομισμάτων όπως για παράδειγμα ευρώ σε δολάρια, ευρώ σε γιεν, ευρώ σε φράγκο, ευρώ σε λίρα Αγγλίας και αντίστροφα.

Όλες οι ισοτιμίες νομισμάτων ενημερώνονται online και σε πραγματικό χρόνο από το Google.

1ο Βήμα μετατροπής νομίσματων

Στο πεδίο “Amount” γράφετε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε.

2ο Βήμα μετατροπής νομίσματων

Στο πεδίο “Από” επιλέγετε το νόμισμα από το οποίο θέλετε να γίνει η μετατροπή (προεπιλεγμένο είναι το ευρώ).

3ο Βήμα μετατροπής νομίσματων

Στο πεδίο “Προς” επιλέγετε το νόμισμα στο οποίο θέλετε να γίνει η μετατροπή (προεπιλεγμένο είναι το δολάριο).

4ο Βήμα μετατροπής νομίσματων

Πατάτε το κουμπί “Convert” και τα αποτελέσματα της μετατροπής εμφανίζονται ακριβώς από κάτω.

*Σε περίπτωση που θέλετε να εναλλάξετε τα δύο νομίσματα, πατήστε τα δύο βελάκια που βρίσκονται δίπλα από τα πεδία των νομισμάτων που έχετε επιλέξει.